ข่าวแหล่งตีพิมพ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงาน ” มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี * รับจำนวนจำกัด * บทความวิจัยเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Video Communications) 🔺ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ คลิก!!! กำหนดส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่นี่ ☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7791-3340

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็มเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม และชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hu.ac.th/conference สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ระดับชาติ: ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา โทร (+66) 074 200 341 ระดับนานาชาติ: สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน โทร (+66) 074 200 300 ต่อ 242 E-Mail: hu_conference@hu.ac.th