เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม และชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hu.ac.th/conference

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ระดับชาติ: ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา โทร (+66) 074 200 341
ระดับนานาชาติ: สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน โทร (+66) 074 200 300 ต่อ 242
E-Mail: hu_conference@hu.ac.th