ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข. ใช้สำหรับประกาศ call 66 รอบ 1.pdf
ประกาศ PMU ข้อเสนอโครงการ Global Partnership ปี 2566.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. สำหรับ Global Partnership ปี 2566.docx
เอกสารประกอบ TRL.xlsx
Proposal form_Global 2022-ENG-version (final 21-06-2022).docx

ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 21 มิ.ย.65)