สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงาน ” มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

* รับจำนวนจำกัด
* บทความวิจัยเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Video Communications)
🔺ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ คลิก!!!
กำหนดส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่นี่
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7791-3340