หน่วย บพท. ขอเชิญชวนนักวิจัยที่รับทุน หน่วย บพท. เข้าร่วมกิจกรรมหนุนเสริมให้งานวิจัยของหน่วย บพท. ไปตีพิมพ์ในวารสาร Scopus โดยมี รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล ทำหน้าที่เป็น Manuscript Editor📢📢📢

🎯การเปิดรับและให้จัดส่ง Manuscript ดังนี้
รอบที่ 1 : 1-30 ตุลาคม 2564
รอบที่ 2 : 1-28 กุมภาพันธ์ 2565

📮ผู้สนใจร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ โดยส่งบทความภาษาอังกฤษ ทางอีเมล sirisathitkul24hr@gmail.com

📮สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail : abctrfjournal@gmail.com

👉🏻👉🏻ทั้งนี้สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดที่เพิ่มเติมที่กลุ่ม Facebook: 24CoWritingSpace&Time link: https://www.facebook.com/groups/729579697511183