ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนจากกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

>>> ประกาศทุนเพิ่มเติม