ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน
“มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564”
(Regional Research Expo and Inventors’ day 2021)
ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564

ในรูปแบบเสมือนจริง Online และ Onsite
ภายใต้แนวคิด “การวิจัยและนวัตกรรมภาคใต้ สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่”
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
📌  ณ https://regionalresearchexpo.sru.ac.th และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

🔍 ภาคนิทรรศการ พบกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Reality Exhibition) จากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วภาคใต้ มากกว่า 100 ผลงาน

💬 การประชุมเสวนาและบรรยายพิเศษแบบออนไลน์ ในหลากหลายหัวข้อที่เป็น Hot issues ด้านการวิจัยและพัฒนาประเทศและภาคใต้

✏️ การประชุมวิชาการระดับชาติแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ การศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

🎯 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://regionalresearchexpo.sru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2564