ติดต่อเรา

Contact Details

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาคาร U-Plaza ชั้น 3
222 ถนนพลพิชัย – บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ติดต่อเรา
ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ: 074 200 300 ต่อ 347, 341
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย: 074 200 300 ต่อ 211, 374
E-mail: rd@hu.ac.th