ติดต่อเรา

Contact Details

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาคาร U-Plaza ชั้น 3
222 ถนนพลพิชัย – บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ติดต่อเรา: rd@hu.ac.th